Om oss

This slideshow requires JavaScript.

Scen&Synergi – teater för arbetsliv och samhälle
Scen & Synergi arbetar uppdragsbaserat med teater som verktyg för utvecklingsarbete i organisationer, och med pjäser som behandlar aktualiteter i samhällslivet i stort. Vi använder scenen för att skapa lust hos åskådarna att söka kunskap och mod att utveckla sig själva och sin arbetsplats, och att ta del i samhällsutvecklingen. De färdiga manusen föregås av ett noggrant researcharbete. Vi samarbetar då med sakkunniga som ibland också medverkar som föreläsare i samband med föreställningarna.

Under hösten 2016 har Scen&Synergi genomfört två nya uppdrag, båda med anknytning till normer och bemötande. Vi har dels medverkat vid tre konferenser anordnade av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget och vid MR-dagarna i Malmö, med scener kring barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk. Vi deltog också vid lanseringen av ett nytt e-learningmaterial om normer och bemötande för landstingsanställda i Stockholm, där vi under en heldagskonferens i Landstingssalen omarbetade och improviserade kring några av de case som ingår i utbildningen. Beställare var Stockholms läns landsting.

Scenerna om barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk är det andra uppdraget från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som syftar till att höja medvetenheten om lagstiftningen för skydd för våra nationella minoriteter. Tidigare har Scen&Synergi också spelat  “Minoritet? Inte vad jag vet…”   som finns att beställa till arbetsplatser och konferenser.  Föreställningens vill med några scener gestalta hur de delar av lagen om de nationella minoriteterna som handlar om Information, Språk och kultur samt Inflytande tillämpas av de myndigheter som skall efterleva den.

Föreställningen  “En mosaik av mening” spelas på turné för att med teaterns hjälp lyfta forskningen kring folkbildningen och studieförbunden. Det är ett uppdrag från Idéell Arena, projektet Avtryck, och Vetenskapsrådet och målgruppen är verksamma inom studieförbunden i första hand, men pjäsen kan också vara relevant för andra organisationer i ideell sektor.

Följ våra uppdrag här på vår blogg!

Vi som utgör kärnan i Scen & Synergi är Kim Rhedin Hüttner och Jan Simonsson. Vi har arbetat tillsamman med kultur i arbetslivet sedan 1996, inte minst i musikteatergruppen TeamK.

Kim RhedinKim Rhedin har arbetat med teater sedan scenskolan 1975 . Ibland på institutioner som Riksteatern och Stadsteatern i Norrköping/ Linköping, privatteatrar som Oscarsteatern och Folkan, men också i fria grupper som Orionteatern, Musikteatergruppen Oktober, Pistolteatern. Hon har spelat komedi och tragedi, kabaréer och musikaler, synts på film och i TV, samt hörts på radioteater och kassettbok. Hon har skrivit och regisserat barnteater för Teater Bambino, och arbetat med nyskriven, temainriktad teater inom ramen för Kultur i arbetslivet sedan 1996.

JanJan har sin yrkesmässiga bakgrund som musiker och musiklärare, och har arbetat heltid som skådespelare sedan 1993, bl.a. i ”Buddy Holly” på Göta Lejon, med barnteater och dockteater på Apolloteatern och Pygméteatern, spelat folklustspel i ”Söderkåkar” i Tantolunden, samt skrivit och medverkat i revyer, radio och TV och dubbat en ansenlig mängd tecknad film. Jan har arbetat med Kultur i arbetslivet sedan 1994, och är anlitad även som seminariehållare där han vurmar för det goda samtalet i arbetslivet med stöd i retorik och kunskapsfilosofi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s