En mosaik av mening

En mosaik av mening collage
Scen & Synergi turnerar med “En mosaik av mening” – en 50 minuter lång  föreställning med interaktiva inslag som ska lyfta forskningen kring folkbildning och studieförbund – ett uppdrag från Ideellt forum, projektet Avtryck, och Vetenskapsrådet. Studieförbunden Sensus, Bilda och Vuxenskolan var inblandade i teaterprojektet från början, och vi spelar också för andra studieförbund.

I pjäsen tar teatergruppen  åskådarna med till ett studieförbund som, liksom en del andra, vuxit fram ur en folkrörelse. I vandringen genom studieförbundets olika strukturella nivåer – från riksorganisation, via region till lokalkontor – gestaltas folkbildningens dilemman på olika sätt. Historien rör sig nedåt i den folkbildande hierarkin, men också över tid, och landar så småningom hos deltagarna. Här ställs olika dilemman på sin spets, framförallt om folkbildningens mening och nytta för deltagare och samhälle. Vart är vi egentligen på väg?

Så här bloggade Bildas tidigare biträdande förbundsrektor Lisbeth Gustafsson efter att ha sett föreställningen: “Med stor energi sticker pjäsen hål på det politiska blomsterspråket. Myndigheternas ofta högtravande ord och motiveringar för stödet till studieförbundens allt vildare flora av cirklar. Hur hänger det egentligen ihop med det statliga demokratimålet, och finns det ens folkrörelser kvar värda namnet?”

Vi som medverkar i föreställningen är Kim Rhedin Hüttner, Jan Simonsson och Adolfo Celis. Pjäsen har lånat namnet “En mosaik av mening” från en forskningsrapport av Johan von Essen och Gunnar Sundgren. Där presenteras forskning om studieförbunden och civilsamhället och den komplikation det kan innebära att vara beroende av bidrag och samtidigt förbli en kritisk röst i samhällsdebatten.  Gunnar Sundgren har medverkat vid några speltillfällen med initierade kommentarer till pjäsen.

Föreställningen fungerar som ett avstamp för seminarier och samtal kring folkbildningens roll i vår tid och syftar till att ge publiken en lustfylld ingång till den forskning som bedrivs om folkbildningen.

Publikröster:
Tack för att ni tog in teater som verktyg att lyfta tankar!

Stor igenkänningsfaktor. Både humor och allvar. Otroligt roligt och träffande. Härligt att ni valde att plocka in humorpass, befriande på alla vis.

Väldigt välskriven med flera bottnar och stor igenkänning. Komik och tragik på samma gång.  Härlig energi.

(Medarbetare på Bilda)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s