Bemötande kring etnicitet och normer för SLL

Den 2 december introducerade Stockholms läns landsting en webbaserad e-learningutbildning om kulturkrockar för alla sina anställda. Den lanserades under en konferensdag i Landstingssalen på Hantverkargatan. Scen&Synergi medverkade med scener om eticitet, normer och möten i vardagen , vars innehåll och tematik återfinns i utbildningsmaterialet. Efter att scenerna spelats upp fick två paneler kommentera och föreslå hur de olika scenarierna kunde lösas på bästa sätt, varefter Scen&Synergi improviserade fram dessa lösningar. Ett uppskattat inslag för den stora publiken, i ett varierat och intressant program i övrigt.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s