MR-dagarna 2016 i Malmö

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget anordnade ett panelsamtal om språkinlärning i allmänhet och barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk i synnerhet under den avslutande eftermiddagen av årets MR-dagar, fredagen den 18/11. Moderator var SVT-journalisten Sharon Jåma, som varit inblandad i Scen&Synergis framträdanden tidigare. Scen&Synergi spelade  sceniska gestaltningar av hur identitet kopplas till tillgång till sitt eget språk samt, i en andra avdelning, gestaltningar av hur bemötandet kan te sig när föräldrar kämpar för att ge sina barn tillgång till det nationella minoritetsspråk som talas i släkten.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s