Monthly Archives: September 2016

Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk

Scen&Synergi har genomfört den första av fyra spelningar av scener om barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk. De två ca 10 minuter långa sceniska inslagen om språket som identitetsfaktor ingick i en konferens som Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget arrangerade … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment