Konferens för studieförbundsverksamma i Emmaboda

Scen&Synergi spelade “En mosaik av mening” för en publik bestående av verksamma inom flera olika studieförbund i Emmaboda Folkets hus torsdagen den 1/10 2015. Föreställningen följdes upp av grupparbeten enligt en modifierad Open-spacemodell, där deltagarna fick välja att diskutera de olika dilemman som både forskningsrapporten och pjäsen lyfter.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s