Bemötande kring etnicitet och normer för SLL

Den 2 december introducerade Stockholms läns landsting en webbaserad e-learningutbildning om kulturkrockar för alla sina anställda. Den lanserades under en konferensdag i Landstingssalen på Hantverkargatan. Scen&Synergi medverkade med scener om eticitet, normer och möten i vardagen , vars innehåll och tematik återfinns i utbildningsmaterialet. Efter att scenerna spelats upp fick två paneler kommentera och föreslå hur de olika scenarierna kunde lösas på bästa sätt, varefter Scen&Synergi improviserade fram dessa lösningar. Ett uppskattat inslag för den stora publiken, i ett varierat och intressant program i övrigt.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MR-dagarna 2016 i Malmö

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget anordnade ett panelsamtal om språkinlärning i allmänhet och barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk i synnerhet under den avslutande eftermiddagen av årets MR-dagar, fredagen den 18/11. Moderator var SVT-journalisten Sharon Jåma, som varit inblandad i Scen&Synergis framträdanden tidigare. Scen&Synergi spelade  sceniska gestaltningar av hur identitet kopplas till tillgång till sitt eget språk samt, i en andra avdelning, gestaltningar av hur bemötandet kan te sig när föräldrar kämpar för att ge sina barn tillgång till det nationella minoritetsspråk som talas i släkten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En mosaik av mening i Lycksele

Scen&Synergi var i Lycksele onsdagen den 16/11 och spelade “En mosaik av mening” för en etikkonferens med representanter från olika studieförbund från norra Norrland. Beställare var studieförbundet Bilda. Jan Simonsson, Kim Rhedin Hüttner och Adolfo Celis framförde pjäsen om folkbildningens olika dilemman i den lilla teaterlokalen på Hotell Lappland inför ett 60-tal deltagare. Förutom åhörare från studieförbunden fanns också representanter från Folkbildningsrådet i publiken.

Mer om pjäsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Har du träffat Hitler?

På TeaterStudio Lederman spelas föreställningen “Har du träffat Hitler?” fredag den 11/11 2016 kl. 19.00 och lördag den 12/11 kl. 14.00. Biljetter bokas genom teatern, tel 08 30 30 94

Klicka dig vidare till föreställningens blogg och läs mer om detta unika möte med Jovan Rajs, som ensam ur sin familj överlevde Förintelsen som barn.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Avslut för konferensturné i Luleå

I och med konferensen om Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk på Hotell Clarion Sense i Luleå avslutas konferensserien där Scen&Synergi medverkat med scener om identitet och bemötande. Ett hundratal personer från tre norrlandslän deltog. Arrangörer var Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Ett tillfälle för medverkan med de aktuella scenerna återstår för Scen&Synergi, på MR-dagarna i Malmö den 18 november.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk

scenochsynergi-loggaScen&Synergi har genomfört den första av fyra spelningar av scener om barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk. De två ca 10 minuter långa sceniska inslagen om språket som identitetsfaktor ingick i en konferens som Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget arrangerade på Norra Latin i Stockholm den 27 september. 120 deltagare fick också lyssna till föreläsningar i ämnet, samt delta i workshops.

 

Läs mer om konferensserien som nu fortsätter till Malmö och Luleå!

Scen&Synergi kommer också att medverka vid MR-dagarna i Malmö den 18 november.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Minoritet? – inte vad jag vet” på MR-dagarna i Göteborg

Det rökta renköttet i kåtanScen&Synergi spelade de tre scenerna som belyser hur lagen om skydd för de nationella minoriteterna efterföljs i bland annat kommuner på MR-dagarna i Göteborg den 9 november 2015. Plats på scen fanns kultur och demokratiminister Alice Bah Kunke som intervjuades av Sharon Jåma mellan scenerna. En stor publik följde dramat på kommunkontoret i Medelums kommun, och ministerns kommentarer till hur de nationella minoriteternas rättigheter ska säkerställas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment